Адрес

Разград 7200, ул „Раковски“ №35

Работно време

понеделник-петък

8:00-18:00

Телефони за справка

088 655 5200